serwis i konserwacja

Ogólnie o serwisie

Wentylacja i klimatyzacja wymaga okresowych przeglądów i konserwacji. Celem tych prac jest zapewnienie odpowiedniego poziomu sprawności, ale przede wszystkim zabezpieczenia użytkownika przed możliwymi chorobami. Dodatkowo wszyscy renomowani producenci wymagają przeprowadzania okresowych przeglądów, co jest warunkiem utrzymania gwarancji na urządzenia.

Regularna konserwacja klimatyzatorów zapewnia eliminację ryzyka powstawania grzybów, pleśni oraz bakterii powodujących alergie, choroby płuc i całego układu oddechowego, gwarantuje również długą bezawaryjną pracę urządzeń oraz wysoką sprawność klimatyzacji a co za tym idzie niskie zużycie energii.

Przepisy Prawa Budowlanego (Dz.U. 2000 nr 106, poz 1126)

Prawo Budowlane normuje zagadnienia związane z projektowaniem, budową, utrzymaniem i rozbiórką obiektów budowlanych oraz wskazuje obwiązki właścicieli lub zarządców budynków.

Art. 62. 1. Obiekty budowlane powinny być́ w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę̨ kontroli:

1) okresowej, co najmniej raz w roku, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego:

 • elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu,
 • instalacji i urządzeń́ służących ochronie środowiska,
 • instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych).
Zakres serwisu

Przegląd i konserwacja klimatyzacji wykonywana przez naszych techników zawiera:

 • oględziny urządzenia oraz instalacji chłodniczej,
 • czyszczenie, dezynfekcję z odgrzybianiem parownika,
 • czyszczenie skraplacza,
 • sprawdzenie i ewentualne udrożnienie odpływu skroplin,
 • kontrolę połączeń elektrycznych.
 • kontrolę poprawności działania urządzenia.

Przegląd i konserwacja wentylacji wykonywana przez naszych techników zawiera:

 • kontrolę stanu zużycia filtrów i ewentualną wymianę filtrów,
 • kontrolę naciągu oraz zużycia pasków klinowych,
 • kontrolę stanu zużycia łożysk silników i wentylatorów,
 • czyszczenie kół zębatych i łopat przepustnic wielopłaszczyznowych,
 • kontrolę stanu zabrudzenia wymienników ciepła w urządzeniach.

Każdy przegląd zakończony jest protokołem z wykonanych prac.

Częstotliwość serwisu

Zalecamy przeprowadzać okresową kontrolę stanu instalacji i urządzeń wentylacyjnych oraz klimatyzacyjnych według warunków gwarancji producenta, jednak nie rzadziej niż raz na pół roku. Pierwszą serię zalecamy w okresie wiosennym i drugą na jesieni, aby przygotować urządzenia do okresu zimowego.

Stała umowa serwisowa

Wszystkim Klientom proponujemy podpisanie stałej umowy serwisowej.
W przypadku objęcia Państwa instalacji stałą obsługą serwisową dodatkowo zapewniamy:

 • pilnowanie okresów serwisowych,
 • dowolne kanały zgłaszania usterek (np.: e-mail, fax, telefon),
 • szybki serwis – czas przyjazdu serwisanta wg ustaleń w umowie,
 • pomoc telefoniczną – udzielanie porad, wskazówek,
 • dyspozycyjność serwisu,
 • prowadzenie pełnej dokumentacji eksploatacji urządzeń,
 • obniżenie jednostkowych kosztów serwisu i napraw,
 • dostęp do oryginalnych części zamiennych.