pomiary i regulacje

Wykonujemy:
– pomiary skuteczności wentylacji,
– pomiary poziomu hałasu w pomieszczeniach,
– regulację rozpływu strumieni powietrza,
– pomiary jakości (IAQ) powietrza w pomieszczeniach,
– równoważenie hydrauliczne obiegów wody