klimatyzacja

Klimatyzacja komfortu latem

Urządzenia klimatyzacyjne latem, mają za zadanie zapewnić komfort cieplny osobom przebywającym w pomieszczeniach, nie tylko spełniając funkcję schładzania powietrza ale także usuwając nadmiar wilgoci. Najlepsze samopoczucie i komfort cieplny uzyskuje się przy uzyskaniu temperatury powietrza w przedziale 22-26[°C] i wilgotności względnej 35-60%. 

W momencie, gdy wilgotność względna spadnie poniżej 35%, dochodzi do wysuszenia błon śluzowych górnych dróg oddechowych, a także do wysuszenia wykładzin, mebli itd. Może to doprowadzić do unoszenia się pyłu który może powodować emisję substancji drażniących drogi oddechowe.

Tworzywa sztuczne w suchym powietrzu ładują się elektrostatycznie i gromadzą cząstki pyłu.

Przy wilgotności względnej powyżej 70%, para wodna zwarta w powietrzu może kondensować na zimnych przegrodach, a materiały organiczne użyte w elementach wyposażenia wnętrz mogą po pewnym czasie wydzielać nieprzyjemne zapachy wynikające z procesów biologicznych.

Klimatyzacja komfortu zimą

Większość nowoczesnych klimatyzatorów wykonana jest w układzie rewersyjnym, który wykorzystuje ciepło powietrza zewnętrznego. Praca pompy ciepła polega na odwróceniu obiegu czynnika chłodniczego powodując transfer ciepła pobranego przez jednostkę zewnętrzną do wewnętrznej i dalej do pomieszczenia. Jest to prosty i ekonomiczny sposób dogrzewania domów, mieszkań, biur. Ilość uzyskanego ciepła sprawdza się na podstawie współczynnika COP (coefficient of performance) klimatyzatora podanego przez producenta. Jeżeli klimatyzator ma współczynnik COP równy 3,5 oznacza to, że z 1 kW mocy energii elektrycznej można uzyskać aż 3,5 kW energii cieplnej!

Urządzenia klimatyzujące z pompą ciepła mogą być używane do ogrzewania pomieszczeń w okresie przejściowym. Wydajność pomp ciepła spada gdy temperatura powietrza zewnętrznego obniży się poniżej -5℃.